ثبت کانال فروشگاهی

۸آذر - توسط مخطار - ۰ - در

ثبت کانال

ثبت کانال های فروشگاهی
  • نام کانال فروشگاهی خود را به فارسی بنویسید
  • مثال: http://t.me/adresschannel یا @adresss وارد کنید
  • شماره ثابت را به همراه پیش شماره وارد کنید مثال 0213441234
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, jpeg.
    • 0 تومان